top of page
IMG_6797 web.jpg

Deze woning houdt het midden tussen Italiaanse charme en eigentijdse klasse – een markante verschijning in een open, landelijke setting. Het ontwerp gebeurde in nauw overleg met de architect. Bijvoorbeeld over elementen zoals het terras en de ‘inkapseling’ van de garage in een groene heuvel om aan stedenbouwkundige eisen tegemoet te komen. Kortom, een constructieve wisselwerking tussen ontwerpdisciplines.

Spelen met hoogtes en breedtes

De smalle kavel en de hoogteverschillen waren complexe uitdagingen die we via slimme ingrepen tot een goed einde brachten. Zo vangen betonnen keerwanden – weggewerkt in een glooiend volume van taxus – de niveauverschillen op: vanaf het dak naar het slootpeil ruim vijf meter. Een robuuste tuinmuur scheidt de woning af van de naastgelegen parkeerplaats. En de bestaande haag op de erfgrens werd vervangen door groenvolumes. Daardoor oogt de tuin breder omdat hij optisch overloopt in die van de buren.

Tuin die woning en polderlandschap verbindt

Oppervlakte: 2300m²  I  Realisatie: 2018  I  Stijl: Hedendaags Klassiek  I  Uitvoering: Munter Tuinprojecten

IMG_6632 web.jpg

"De smalle kavel en de hoogteverschillen waren complexe uitdagingen die we via slimme ingrepen tot een goed einde brachten".

IMG_6655 web.jpg
IMG_6737 web.jpg
IMG_6625 web.jpg
IMG_6622 web.jpg

Wondermooi waterlandschap betrekken

Het terras grenst aan een prachtige waterplas en het weidse landschap. Om geborgenheid te creëren, plantten we bomen met voldoende massa. Voorts brachten we volumes van beuk aan om de fundering van terras en talud te verbergen en een groene helling te creëren. Het lagergelegen water zou vanaf de woning haast niet zichtbaar zijn. De oplossing: we groeven een glooiende kom zodat een flauwe oever ontstond mét zicht op het water. In de kom brachten we een moeraszone aan met waterminnende beplanting zoals Darmera peltata, Carex muskingumensis, Iris siberica en een moerascipres. Voorts bevindt zich hier nog een terras omzoomd door uitbundig groen – een geborgen plekje in de weidse open ruimte.

IMG_6706 web.jpg
IMG_6788 web.jpg

Mix tussen oud en nieuw

De trap die toegang biedt tot het terras is tegelijk ook een zitelement in bamboe vlonderdelen. Ook elders in de tuin keren die terug om in alle rust het natuurlijke spektakel te beleven. Van de bestaande bosschages werd één wilg behouden voor zijn karakteristieke vorm. Voorts is de beplanting afgestemd op de kenmerken van het polderlandschap. De bewoners wilden uitsluitend witte bloemen. Om te vermijden dat het geheel monotoon zou ogen, ging de keuze naar beplanting met uiteenlopende bladvormen en texturen.

Sterk staaltje landschapskunst

De grote kracht van deze tuin schuilt in de toepassing van doordachte ‘land art’: afgravingen voor doorzicht, glooiingen en taludlijnen om de niveauverschillen op te vangen, en opvallende volumes voor een sterke structuur. De hellingen, gemodelleerde rondingen en komvormige inham doorbreken de rechtlijnigheid van de smalle kavel. De fraaie wilg op het schiereilandje is de kers op de taart van deze belevenisvolle en atypische villatuin.

IMG_6716 web.jpg
IMG_6698 web.jpg
IMG_5558 web.jpg
IMG_5521 web.jpg
IMG_6737 web.jpg

"De trap die toegang biedt tot het terras is tegelijk ook een zitelement in bamboe vlonderdelen".

IMG_6719 web.jpg

"De grote kracht van deze tuin schuilt in de toepassing van doordachte ‘land art’ " .

IMG_5538 web.jpg
IMG_6816 web.jpg
bottom of page